De IND-papers

Van het bestuursrecht moet de IND objectief en zonder vooringenomenheid omgaan met asielaanvragen. Van diverse IND-medewerkers hoorden we, dat de praktijk heel anders is. En dat daar papieren van zijn. Via de Wet Openbaarheid Bestuur kregen we enkele duizenden pagina’s tot nu toe geheime documenten.

Die publiceren we deels nu al hieronder, omdat er veel vraag naar is vanuit de asieladvocatuur. Met deze documenten hopen juristen vaker dan nu, een onterechte afwijzing te kunnen repareren. Immers, nu deze werkinstructies openbaar zijn, kan de rechter opeens meer doen om fouten van de IND te repareren.