Somalië

10  Geweld na terugsturen Raad v State bevestigt dat art 15c kwalificatierichtlijn zelfde uitwerkt als 3 EVRM InfoBer 2009

Somalië Werkinstructie 224 clanherkomst en vestigingsalternatief vervangt 185a apr 2000

Somalië Werkinstructie 185a clanherkomst en vestigingsalternatief met beslisschema jan 2000

Somalië geen beslissingen Shabaab gebieden tot nieuw landenbeleid SUA InfoBer mei 2016

Somalië Risico bij terugkeer nr Mogadishu tijdelijk mogelijk niet veilig AUA InfoBer medio 2015

Somalië toelichting zwaardere voorwaarden vestigingsalternatief AUB InfoBer okt 2011

Somalië toelichting verlenging besluit en vertrekmoratorium okt 2015 AUA InfoBer

Somalië toelichting reparatie beschikking Somalische zaken AUB InfoBer apr 2010

Somalië Tijdelijke werkwijze na einde besluit en vertrekmoratorium SUA InfoBer apr 2016

Somalië Benadiri en Reer HAmar zijn kwetsbare groep 23 Somalië definitie niet-alleenstaande vrouw opgerekt SUA InfoBer nov 2016

Somalië definitie niet-alleenstaande vrouw opgerekt SUA InfoBer nov 2016

Somalië aanwijzing kwetsbare groepen ivm gevaar executie in Shabaab gebied Verlengde Asielprocedure AUA InfoBer mrt 2015

Somalië categorale bescherming opgeheven ondanks Somalie onveranderd juli 2009 AUB InfoBer

Terugsturen naar hoofdstad Somalie niet altijd riskant zegt ab Raad v State AUB InfoBer mrt 2010

Etniciteit en identiteit Somalische zaken IMO Asiel InfoBer aug 2008

Toetsing risico onmenselijke situatie door terugkeer Bevestiging huidige toetspraktijk artikel 3 EVRM AUB InfoBer 03 2010

Hoofdstad Somalië beslisinstructie informatiebericht 2010