Gevaar bij terugsturen (artikel 3 EVRM)

10 Geweld na terugsturen Raad v State bevestigt dat art 15c kwalificatierichtlijn zelfde uitwerkt als 3 EVRM AUA InfoBer 2009

6 Toetsing risico onmenselijke situatie door terugkeer Bevestiging huidige toetspraktijk artikel 3 EVRM AUB InfoBer 03 20106

22 Somalië aanwijzing kwetsbare groepen ivm gevaar executie in Shabaab gebied Verlengde Asielprocedure AUA InfoBer mrt 2015

19 Sudan asielbeleid kwetsbare groepen aangewezen en Darfur categorale bescherming deels opgeheven nov 2012 AUA InfoBer

17 Somalie instructie UNHCR guidelines niet volgen mei 2010 AUB InfoBer Jun 2010

13 Beslissen op Libische zaken geen uitzonderlijk gewelddadige situatie aandacht kwetsbaren en oorlogsmisdadigers AUA InfoBer jun 2012

11 Terugsturen naar hoofdstad Somalie niet altijd riskant zegt ab Raad v State AUB InfoBer mrt 2010